Начало / Новини / Обществени науки / Институт "Отворено общество" обявява конкурси за:
Новини
10.11.2006
Институт "Отворено общество" обявява конкурси за:

Институт "Отворено общество" обявява конкурси за:

• Деветмесечни изследователски стипендии в Оксфордския университет в областта на хуманитарните и социалните науки (вкл. опазване на околната среда).
/Кандидатите трябва да са докторанти в България/.

• Едногодишни магистърски програми в Оксфордския университет в следните области:
византология, сравнителна социална политика, криминология и наказателно право, икономика и социална история, икономика на развитието, англицистика, опазване на околната среда, европейско и сравнително право, европейска литература, принудителна емиграция, обща лингвистика и сравнителна филология, класически езици и литература, индустриални отношения и управление на човешките ресурси, език и култура на еврейския народ, ориенталистика, философска теология, наука и религия, славистика, социална антропология, социология, теология и изследвания на проблемите на жените.

• Тримесечни изследователски стипендии в Оксфордския университет за разработване на проекти, свързани с развитието и функционирането на правителствени и обществени институции.
/Кандидатите трябва да имат практически опит в тази област/.
• Едногодишна магистърска програма по политическа философия в Университета в Йорк, Великобритания.

Всички кандидати за OSI/FCO Chevening Scholarships трябва да са завършили висше образование /вкл. и през 2007/, да владеят отлично английски език и да не са по-възрастни от 35 години към 1 октомври 2007.

Крайният срок за подаване на документите е 24 ноември 2006.

Подробности и формуляри за кандидатстване се получават в Институт "Отворено общество" - София, ул. "Солунска" 56, тел. 930 66 40, .
Краен срок: 24.11.06

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria