Начало / Новини / Обществени науки / "История, историография и преподаването на история"
Новини
8.5.2007
"История, историография и преподаването на история"

CfP: International Conference: HISTORY, HISTORIOGRAPHY AND TEACHING HISTORY, Skopje
(21-23 November 2007)

Association of the Historians of Republic of Macedonia on the occasion of 55 years anniversary will organize The International Conference

HISTORY, HISTORIOGRAPHY AND TEACHING HISTORY
Skopje, 21-23 November 2007

Dear colleagues,

We have a pleasure to invite you to participate on the International Conference History, Historiography and Teaching History, organized by the Association of the Historians of Republic of Macedonia. The Conference will be held from 21-23 of November 2007.

We suggest the following topics:
- Interpretation of the history
- The currant historical processes in European perspectives
- Historiography � concepts and terminology
- Historical anthropology
- Methodology and programs about teaching history
- Migration processes on the Balkans

The Conference will be held from 21-23 November 2007 in Skopje. Languages of presentation: English and Macedonian.
The organizer does not cover the participant' s travel and accommodation expenses. All participants are required to pay Registration fee of 20 euro.

The applications (name, affiliation, title, abstract, CV) should be delivered to the Association of the Historians of Republic of Macedonia, located in the Institute of national history: by post (Grigor Prlicev 3, P.O. Box 591, 1000 Skopje, Republic of Macedonia), by fax (++389 2 3115 831) or by e-mail to Assoc. Prof. Biljana Ristovska-Josifovsk a ( ) or to MA Natasha Kotlar-Trajkova ( ).

For an additional information you can turn to the phone: ++ 389 2 3114078 or by e-mail ( , ).

Dead-line for submitting the applications is 15 June 2007.

Best wishes,

Biljana Ristovska-Josifovsk a (brjosifovska@ yahoo.com)

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria