Начало / Новини / Обществени науки / "Българската култура - между държавата и пазара"
Новини
12.6.2007
"Българската култура - между държавата и пазара"

ИНСТИТУТ ЗА ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗКУСТВОЗНАНИЕ – БАН
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА

БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА - МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ПАЗАРА
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

П Р О Г Р А М А

13-14 ЮНИ 2007 г.
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА
СОФИЯ

ОТКРИВАНЕ
Водещи: чл. кор. Васил Проданов
проф. Пламен Джуров

13 юни 2007 г., сряда
НДК, етаж 5, зала 7

9.30-10.00 ч.
ОТКРИВАНЕ

Слово на министъра на културата проф. Стефан Данаилов
Приветствия на гости

10.00 – 11.00 ч.
ДОКЛАДИ

„Глобализираната културна ситуация и променящите се баланси между държава и пазар" - чл. кор. Васил Проданов, директор на ИФИ-БАН

„След държавата и пазарът или помирението” – доц. д-р Биляна Томова, УНСС

„Три понятия за култура, три посоки на културна политика”- проф. Ивайло Дичев, СУ “Св. Климент Охридски”

„Българската култура: проблеми в контекста на глобализацията”- проф. дфн Ивайло Знеполски, СУ “Св. Климент Охридски”

11.00 – 11.30 ч.
ДИСКУСИЯ

11.30 – 11.45 ч.
Кафе-пауза

Първа секция: КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ПАЗАР

Водещи: проф. дфн Ивайло Знеполски
проф. Христо Тодоров
ст.н.с. д-р Александър Янакиев
доц. Александър Димчев
д-р Венцислав Велев
н.с. д-р Христина Амбарева

13 юни 2007 г., сряда
НДК, етаж 5, зала 7

11.45 – 13.30 ч.
ПЪРВИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия
1. Иван Кацарски, ИФИ-БАН - „Пазар на културата и култура на пазара”
2. Иван Есенски - „Българската литература между държавата и пазара”
3. Проф. Валери Стефанов, СУ ”Св. Климент Охридски” - „Пазарните предизвикателства пред българската книга”
4. Д-р Иван Гранитски, директор на Издателство „Захарий Стоянов” - „Българското книгоиздаване между държавата и пазара”
5. Дамян Яков, издател, председател на Асоциация „Българска книга”-„Книгата и четенето-пазарен феномен”
6. Йордан Ефтимов, литературен критик – „Как да оптимизираме кампаниите за четене и литературните фестивали и награди в пазарна среда”

13.30 – 14.00 ч.
Обедна почивка

14.00 – 15.30 ч.
ВТОРИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия
1. Проф. Христо Тодоров, НБУ – „Култура, култури и тяхното социално битие”
2. Ст.н.с. дфн Димитър Цацов, ИФИ-БАН – „Философия и културно разнообразие”
3. Н.с. д-р Христина Амбарева, ИФИ-БАН - „Комерсиалната култура”
4. Любомира Петрова Парижкова, Центъра по наукознание и история на науката (ЦНИН) - БАН – „Аутсорсингът – новият тип култура в България”
5. Димитър Станков, Станка Христова, Донка Славова, ИФИ-БАН, Емилия Симеонова, Филип Филипов, Надя Симеонова – „Лечебната култура – пазарен инструмент или елемент на държавната здравна политика”
6. Десислава Николова, ИФИ-БАН - „Българската култура и постмодерната етическа перспектива”


15.30 – 15.45 ч.
Кафе-пауза

15.45 – 17.30 ч.
ТРЕТИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия
1. Доц. д-р Ружа Маринска, Департамент „История на културата”- НБУ – „Визуалните изкуства в социалното пространство (Опит за структуриране на проблема)”
2. Доц. Иван Георгиев, Департамент „Кино, реклама и шоубизнес”- НБУ - „Съвременното българско кино - между апатията на пазара и безразличието на държавата”
3. Ст.н.с. д-р Александър Янакиев, директор на Института по изкуствознание-БАН - „Българското кино: паралелен слалом”
4. Николина Климукова, арт директор на галерия „Арт Муза” - „Мястото на частните галерии в съвременната културна ситуация”
5. Евгени Велев, СВУ по библиотекознание и информационни технологии - „Българските галерии за съвременно изобразително изкуство в условията на пазарни отношения”
6. Анна Цоловска, Художествена академия - София - „Рекламната графика – единствена възможност за поръчково изобразително изкуство днес”


14 юни 2007 г., четвъртък
НДК, етаж 5, зала 7

09.30 – 11.00 ч.
ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия
1. Ст. н. с. II ст. дфн Правда Спасова, ИФИ-БАН - „Държавата като меценат на изкуството”
2. Проф. Маргарита Младенова, директор на ТР „Сфумато” – „Некомерсиалният театър и пазарът на идеи”
3. Димитър Чернев, главен експерт в МК - „Публично субсидираният театър: желаната и трудна свобода от пазарния тоталитаризъм”
4. Проф. Пламен Джуров, диригент на КА „Софийски солисти”– „Музикалният пазар – поглед навън и навътре”
5. Д-р Наталия Цонева, главен експерт в МК – „Политики в областта на балетното изкуство: традиция и новаторство”


11.00 – 11.15 ч.
Кафе-пауза

11.15 – 13.30 ч.
ПЕТИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия
1. Ваня Грашкина, председател на Съюза на библиотечните и информационните работници, директор на Център за информация и документация - „Съвременното състояние на библиотеките в България”
2. Анета Дончева, НБ “Св. св. Кирил и Методий”, доц. Александър Димчев, СУ ”Св. Климент Охридски” – „Постигане на ефективност на функциониране на българските библиотеки чрез законодателни промени”
3. Проф. Боряна Христова, д-р Антоанета Тотоманова, НБ “Св. св. Кирил и Методий” – „Националната библиотека и информатиза-цията на книжния сектор в страната”
4. Д-р Антоанета Тотоманова, НБ “Св. св. Кирил и Методий”– „Международният дебат за съхраняването и достъпа до електронните публикации и отзвукът му в България”
5. Доц. д-р Татяна Янакиева, СУ “Св. Климент Охридски” – „Библиотечно-информационното образование – смяна на парадигмата?”

13.30 – 14.00 ч.
Обедна почивка

14.00 – 16.00 ч.
ШЕСТИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия
1. Д-р Венцислав Велев, директор на дирекция в МК – „Българското читалище по пътя на прехода - минало, настояще,бъдеще”
2. Донка Славова, ИФИ-БАН – „Пазарното възрожденство на днешните читалища - проблеми, перспективи, корективи”
3. Димитър Христов, главен експерт в МК – „Любителското творчество в България днес – регионални, национални и глобални проблеми”

16.00 – 16.30 ч. Кафе-пауза

ЗАКРИВАНЕ

Водещи: чл. кор. Васил Проданов
проф. Пламен Джуров


14 юни 2007 г., четвъртък
НДК, етаж 5, зала 7

16.30 – 18.00 ч.

Информации за работата по секции
Обща дискусия
Заключителни слова

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria