Начало / Новини / Обществени науки / Изтанцувайте докторската си теза! :)
Новини
10.3.2008
Изтанцувайте докторската си теза! :)

From Research Fortnight (5 March):

PhD theses are often incomprehensible to all but their author and a select few colleagues. Now researchers are hoping to channel the power of dance to bring their PhDs to a wider audience. The "Dance Your PhD" contest, a competition to interpret a doctoral thesis by dance without the aid of words or images, was held in Vienna last month. Two Oxford archaeologists, one sporting a translucent loincloth, won the competition with their stylised antelope chase, which was performed to a jazz interpretation of African Pygmy tribal music by Herbie Hancock. Feel the written version of your PhD didn't garner the glory it deserved? The date for Dance Your PhD 2009 will be announced shortly. See link below for details.

Dance your PhD 2009: http://www.johnbohannon.org/dance.html

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria