Начало / Новини / Програма на Докторантско училище
Новини
18.12.2008
Програма на Докторантско училище

ПРОГРАМА НА ДОКТОРАНТСКИТЕ КУРСОВЕ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА

Проектът на СУ “Св. Климент Охридски” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02 Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени.

1. Човек-Език-Общество. Многоезичие и комуникация [doc] - Доц. д-р Албена Димитрова Василева-Йорданова, ФКНФ Начало: 3.12.2008, сряда, зала 223, Ректорат;

2. Принципи на публичното лидерство [doc] - Проф. д.п.н. Тодор Танев, ФФ Начало: 2.12.2008, вторник, зала 109, блок 4 на бул. „Цариградско шосе” № 125

3. Реалистичното повествование в испанския роман от демократичния преход - доц. д-р Татяна Пантева, ФКНФ, Катедра по испанистика и португалистика Сряда, 18,00-20,00 часа, Ректорат, Испаноезичен център

4. Посланията на античните изобразителни текстове [doc] - доц. дин Диляна Ботева, ИФ Понеделник, 15,00 – 17,00 часа, Ректорат, каб.38

5. Комуникативни умения Академична комуникация [doc] - Доц. д-р Лилия Методиева, Доц. д-р Иванка Мавродиева, ФФ Сряда, 18,00 часа, зала 83Б

6. Езикови и дескриптивни относителности [doc] - Проф. д.ф.н. Сергей Герджиков, ФФ Сряда, 16,00 часа, каб. 53, Ректорат

7. Интелектуална собственост и достъп до култура [doc] - Доц. д-р Иван Кабаков, ФФ Четвъртък, 18,00 часа, зала 56, блок 1 на бул. „Цариградско шосе” № 125

8. Ефективните комуникативни стратегии – семиотични аспекти [doc] - Проф. д.ф.н. Христо Кафтандижиев, ФЖМК 22, 23, 29 и 30 ноември (двете последни съботи и недели), 2008 г. в зданието на Факултета по журналистика на СУ (ул. Московска 49 – срещу Музикалния театър) от 10 до 18 часа в 66 аудитория (на третия етаж).

9. Българските празници [doc] - Проф.д.ф.н. Искра Христова, ФСлФ Сряда, 10,00, каб. 132, Ректорат

10. Божествата на траките - Проф. д.и.н. Димитър Попов, ИФ Понеделник, 10,00-12,00 часа, каб. 38, Ректорат

11. Между животното и машината: подстъпи към конструиране на човешкото в европейската култура [doc] - Доц. д.ф.н. Миглена Николчина, ФСлФ Понеделник, каб.152, от Ректорат

12. Управление на докторантурата [doc] - Доц. д-р Иван Камбуров, ФФ Сряда, 16,00-18,00 часа, зала 83Б, Ректорат

13. Ислямът: религия и политика [doc] - Доц. д-р Симеон Евстатиев, ФКНФ, катедра „Арабистика и семитология” Начало: 27.11.2008 г., четвъртък, 18,00 часа, ЦИЕК, бул. „Тодор Александров” № 79, катедра „Арабистика и семитология” . Заниманията за новата година ще продължат на 29 януари 2009 г. от 16:15 ч. до 19:30 ч. отново в зала 3Б в сградата на ЦИЕК при СУ на бул. "Тодор Александров" №79.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за курсовете и проекта, в рамките ня който се провеждат, бихте могли да откриете на сайта на Философски факултет и ТУК.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria