Начало / Новини / Обществени науки / "Кръгът 'Стрелец' и идеята за родното"
Новини
4.12.2008
"Кръгът 'Стрелец' и идеята за родното"

Специализираният научен съвет по литературознание при ВАК съобщава, че на 17.12. 2008 г. от 16.30 ч. в зала 102, бл. 17 на БАН, бул. «Шипченски проход» 52, ще се проведе публична защита на дисертационния труд

на ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ, редовен докторант в секция «Нова и съвременна литература» на Института за литература - БАН с научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Пенка Ватова,

на тема «Кръгът «Стрелец» и идеята за родното»

за присъждане на образователната и научна степен «доктор» по ном. специалност 05.04.02 Българска литература.

Рецензенти са член-кор. д-р Милена Цанева и cт.н.с. II ст. д-р Елка Трайкова.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в стая 714 на бл. 17 на БАН, София 1113, бул. «Шипченски проход» 52.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria