Начало / Новини / Обществени науки / Стипендии на New Europe College за 09-10 г.
Новини
5.1.2009
Стипендии на New Europe College за 09-10 г.

Програмата е предназначена за млади румънски и чуждестранни учени от областта на социалните и хуманитарните науки. Кандидатите трябва да са настоящи докторанти или наскоро да са защитили.

Времетраене: а) цяла академична година (10 месеца, от октомври до юли) или (само за международните стипендианти б) едносеместриална стипендия (октомври до февруари или март до юли).

Място: New Europe College в Букурещ, Румъния.

Стипендията е на стойност от 600 Euro (освободена от данъци), настаняване, международен транспорт в началото и края на стипендиантския период, както и за официалните празници. Стипендиантите, които ще останат за цялата академична година, имат възможност на едномесечна изследователска визита в излследователска институция извън Румъния. (2,600 Euro за транспорт, настаняване и дневни).

От стипендиантите се очаква да работят по индивидуалния си проект и да вземат участие в мероприятията, организирани от институцията домакин. В края на финансирания период стипендианта трябва да предаде текста на свето изследване във вид годен за публикация. Изследването ще бъде включено в някоя от публикациите на NEC.

Работни езици: английски, френски и немски. Доброто владеене на английски е препоръчително.

Крайният срок (времето на пристигане, а не пощенското клеймо) за предаване на документите на чуждестранните кандидати по пощата и чрез имейл е 31 януари, 2009. Кандидатурите ще бъдат разгледани от научния съвет на NEC. Кандидатите ще бъдат известени чрез имейл за резултатите от оценката в началото на март месец. Ограничен брой кандидат-стипендианти ще бъдат поканени на интервю в Букурещ на 3-5 април 2009 г.

Формулярът за кандидатстване може да бъде изтеглен от ТУК, а инструкциите за попълването му ТУК. Допълнителна информация за New Europe College може да видите на:

За контакти:
Irina Vainovski-Mihai, Program Coordinator Tel. (+4) 021 307 9910, Fax: (+4) 021 327 0774, E-mail:
Mailing address: str. Plantelor 21, 023971 Bucharest, Romania New Europe College – център за академични изследвания Букурещ, Румъния – обявява стипендиантски конкур за академичната 2009-10 година.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria