Начало / Новини / Обществени науки / Стипендии за краткосрочни специализации или участия
Новини
6.3.2009
Стипендии за краткосрочни специализации или участия

ЛАБОРАТОРИЯ "ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ"

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за стипендии за краткосрочни специализации или участия в международни семинари и конференции за млади учени в областта на градските изследвания по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”.

Стипендията е в размер до 4000 лв.

Първият срок за подаване на документи е 10 април 2009 г .
Вторият срок за подаване на документите е 10 октомври 2009 г.

Кой може да кандидатства?

* Докторанти и доктори на възраст до 35 години (защитили преди не повече от две години).

Какви са условията за кандидатстване?

* Кандидатите трябва да представят: резюме на темата на специализацията или на доклада; кратко излагане на мотивите за избора на конкретната специализация, конференция или семинар; данни за евентуални други източници на финансиране. Общият обем не трябва да надхвърля 5 стандартни страници.

* Кандидатите прилагат всички останали документи, с които са кандидатствали или ще кандидатстват, CV и две препоръки от хабилитирани лица.

Какви са изискванията към спечелилите?

· Стипендиантите участват в ежемесечните семинари на проекта.

· Специализацията или участието в семинар или конференция трябва да се осъществи до края на април 2010 година.

Къде могат да се подават документите?

· лично на адрес:

София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 5, ст. 513А,
Катедра Социология,
Лаборатория „Изследователски център по социални науки”
Приемно време: понеделник и сряда – 14:00 – 18:00
Координатор – Вероника Димитрова /мобилен телефон: 0884 42 38 98/
Телефон: 971 10 02, вътр. 234 или 280

· на e-mail:

За подадени документи се смятат само тези, които са получили потвърждение по телефон или e-mail.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria