Начало / Новини / Обществени науки / Изследователски стипендии за млади учени 2009 г.
Новини
12.3.2009
Изследователски стипендии за млади учени 2009 г.

СТИПЕНДИИ 2009

Дом на науките за човека и обществото (София) обявява с подкрепата на Дом на науките за човека (Париж) и на Министерство на външните работи на Република Франция програма за стипендии, отпускани на млади български изследователи в областта на социалните и хуманитарни науки: история и история на изкуството, социология, антропология, политология.

Институционално стипендиантите ще бъдат приобщени към Изследователския семинар на Дом на науките за човека и обществото. Кандидатурите ще бъдат обсъдени от оценителна комисия, съставена от представители на Дом на науките за човека и обществото (София), Дом на науките за човека (Париж) и Посолството на Република Франция в България. Два типа стипендии ще бъдат отпуснати:

1. За докторанти, чиято дисертация е в завършващ стадий, на възраст до 30 години;
2. За постдокторални изследвания в цитираните области, предложени от университетски преподаватели или научни сътрудници от БАН на възраст до 40 години.


Пакетът документи се подава на български и на френски, английски или немски език. Той включва попълнени формуляри, автобиография, списък с публикации, фотокопия на необходимите дипломи, две препоръки и индивидуален изследователски проект.

Стипендиите са за период от шест месеца.

Краен срок за подаване на документите 29 aприл 2009 година.

Приемно време: понеделник и сряда от 14 часа до 16 часа.
Адрес: София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, етаж V, стая 511, тел./факс. 870 53 76.

Формулярите могат се получат и по електронна поща от Жана Дамянова, на адрес: или да се изтеглят на български [.doc] и френски [.doc].

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria