Начало / Новини / Обществени науки / Награда "Д-р Илко Ескенази"
Новини
19.3.2009
Награда "Д-р Илко Ескенази"

Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"
Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази"

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз обявява

Пети годишен конкурс за присъждане на

Награда "Д-р Илко Ескенази"

П Р А В И Л Н И К

1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите "Право" и "Икономика", свързан с членството на България в ЕС.

2. Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с членството на България в ЕС. Разработките да са насочени към:

За юристи:


- Аналитични разработки по проблеми, свързани с правото на ЕС;
- Проблеми на прилагането на правото на ЕС при условия на членството на България.

За икономисти:

- Изследване на съществуващите европейски програми;
- Политики и проекти за развитие на отделните области. Сравнителен анализ и съпоставяне на икономическите политики и програмите за тяхното изпълнение.

Конкурсните работи трябва да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

3. Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 1 януари 2009 г., както и за студенти в юридическите и икономическите специалности;

4. Оценяването на представените трудове се извършва от комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св.Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" .

5. Всяка от двете награди - за право и за икономика - се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.

6. Връчването на наградите се извършва на 20 май 2009 (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и със съдействието на Министъра на европейската интеграция или личност с еквивалентна позиция.

Процедура:


* Конкурсът е ежегоден;
* Всеки участник може да представи само един труд;
* Не се допускат трудове с повече от един автор;
* Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от м. май 2006 г.

Необходими документи:
1. Молба-формуляр със снимка (попълва се по време на подаване на документите);
2. Автобиография;
3. Разработките се представят на хартия и на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на стр.

Срокове:

* Подаване на документи и на конкурсни работи: от 13 до 20 април 2009 г.;
* Място на подаване: Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий",
София 1504, ул. "Васил Априлов" № 3;
* Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявява до 18 май 2009 г.

За допълнителна информация:

Международна фондация "Св.Св.Кирил и Методий"
София 1504, ул. "Васил Априлов" № 3, тел. (02) 944 62 48, http://www.cmfnd.org/

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria