Начало / Новини / Обществени науки / "Промяна и преход в Дунавския регион: 1989 - 2009"
Новини
22.5.2009
"Промяна и преход в Дунавския регион: 1989 - 2009"

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Институт за Дунавския регион и Централна Европа (IDM), Виена,
IDResearch Ltd (IDR), Pécs,
Eötvös Loránd University (ELTE) в Будапеща  и
Хуманитарния факултет на Университета в Печ,
организарат 6-тото лятно училище за регионално сътрудничество
под шефството на ректорите на Дунавските университети.

Цели на проекта:
- да повиши съзнанието за значението и възможностите на регионалното сътрудничество;
- да обсъди и развие стратегии за подобряване на сътрудничеството в региона;
- да събере млади учени от страните на Дунавския регион и Централна Европа с цел установяването на регионална научна мрежа в рамките на общото европейско научно пространство;
- да спомогне за установяването на стабилни връзки между партньорските университети от Дунавския регион, както и с други регионални институции;
- да изготви програма от серия от събития, които да осъществят горепоставените цели.

Целева група:
- Млади учени от Дунавския регион и Централна Европа с образование и интереси в политическите и други социални науки;
- Магистри и докторанти, които желаят да представят текущата си работа пред участниците в лятното училище;
- Заинтересовани експерти, професионалисти от регионални организации, публичната администрация и научни институции.

Време и място:
6-тата лятна школа ще се проведе между 5 – 12 юли 2009 г. в Eötvös Loránd University (ELTE)  в Будапеща, Унгария.

Акценти на школата:

1. Революционните промени и тяхното политическо въздействие върху Европа
2. Икономическите и социални перспективи на демократичната промяна
3. 1989 като стимул за регионално сътрудничество със специален фокус върху науката, изследванията и развитието на гражданското общество в Източна и Централна Европа
4. Нова геополитическа ера за региона? – Дунавският регион в международните отношения 20 години след падането на Берлинската стена

Методи:
- Лекции на високо ценени учени, обещаващи магистри и докторанти и експерти (политици, граждански активисти, представители на регионални организации, НПО, представители на ЕС);
- Представяне на добри практики;
- Представяне на доклади от участниците;
- Дискусии в паралелно вървящи семинари;
- Представяне на резултатите от всички работни групи и обща дискусия.

Работният език е английски.

Резултатите от лятната школа ще бъдат публикувани в нарочен сборник.

Кандидатстване:
Може да подавате заявките си за участие по имейл или факс до 28-ми май, 2009 г. като в тях трябва да включите попълнен формуляр: http://drcsummerschool.eu, CV и резюме от максимум 2 стр. на доклада. Селекцията ще бъде направена от специално жури, което ще вземе предвид препоръките на Ректорската конференция на Дунавските университети (DRC).

Документите трябва да се изпратят на:
Mr. Zoltán Vörös
IDResearch Ltd.
Tel.: +36-30-867-1955
Fax: +36-72-522-624
e-mail:
http://drcsummerschool.eu

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria