Начало / Новини / Обществени науки / Годишник на Докторантското училище на СУ
Новини
3.10.2009
Годишник на Докторантското училище на СУ

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОКТОРАНТИТЕ, УЧАСТВАЩИ в Докторантското училище на Софийски университет.

До 31 октомври 2009 се удължава срокът за приемане на статии, които ще бъдат публикувани в Годишника на ДУ, който ще излезе през декември 2009 г.

Изисквания към предлаганите за публикация текстове:

  • Статиите трябва да са с обем над 20 стандартни страници и да са снабдени с академичен апарат (бележки и библиография, резюме около 100 думи на български и английски език и 7 ключови думи).

Текстове за Годишника на академичната 2008-2009 г. се подават в електронен формат на адрес:31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria