Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 6 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 7 Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 12 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 13 Новини
 
Начало / Новини / Конкурс за публикуване на монография
Новини
2.11.2009
Конкурс за публикуване на монография

Издателската програма на проекта „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” с Договор № BG051РО001/07/3.3-02/46/17.06.2008 г. предвижда публикуването на две монографии, които са успешно защитени дисертационни трудове на възпитаници от предходните випуски на Докторансткото училище. В конкурса могат да участват автори на изследвания, чиято защита е преминала успешно в периода 2006-2009 година.

Изисквания към предлаганите за публикация текстове:

Успешно защитената дисертация се представя се в хартиен вариант, заедно с автореферата. Като придружаващи документи се подават: извлечение от протокола на обсъждането й на Научния съвет заедно с прочетените на защитата рецензии и препоръка от научния ръководител на докторантурата.

Срок за кандидатстване: 20 януари 2010. Заявки се подават в електронен формат на адрес: , а документите на хартиен носител (дисертацията, автореферата и протокола от обсъждането в Специализирания научен съвет трябва да бъдат предадени в катедра „История и теория на културата” за гл. ас. Жана Дамянова.

Проектът на СУ “Св. Климент Охридски” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02 Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени.

21 февруари 2018
Тази анкета на Фондация Карол Знание ще ни помогне да организираме подходящи обучения и да създадем нови възможности за амбициозни млади български учени, които искат да видят реализирани своите научни проекти. Ще Ви отнеме около 10 минути.

7 февруари 2018
Най-новата организация започва работа 25 години след старта на първата компания в групата на Карол.

8 декември 2017
Форум СОФИЙСКИ ДИАЛОЗИ 22ро издание, 11-12 декември, 2017 г.

4 декември 2017
Стипендията е в размер на 1250 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

23 октомври 2017
Годишна стипендия в размер на 8000 лв. ще предостави отново финансова група Карол.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria