Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 6 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 7 Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 12 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 13 Новини
 
Начало / Новини / Конкурс за публикуване на монография
Новини
2.11.2009
Конкурс за публикуване на монография

Издателската програма на проекта „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” с Договор № BG051РО001/07/3.3-02/46/17.06.2008 г. предвижда публикуването на две монографии, които са успешно защитени дисертационни трудове на възпитаници от предходните випуски на Докторансткото училище. В конкурса могат да участват автори на изследвания, чиято защита е преминала успешно в периода 2006-2009 година.

Изисквания към предлаганите за публикация текстове:

Успешно защитената дисертация се представя се в хартиен вариант, заедно с автореферата. Като придружаващи документи се подават: извлечение от протокола на обсъждането й на Научния съвет заедно с прочетените на защитата рецензии и препоръка от научния ръководител на докторантурата.

Срок за кандидатстване: 20 януари 2010. Заявки се подават в електронен формат на адрес: , а документите на хартиен носител (дисертацията, автореферата и протокола от обсъждането в Специализирания научен съвет трябва да бъдат предадени в катедра „История и теория на културата” за гл. ас. Жана Дамянова.

Проектът на СУ “Св. Климент Охридски” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02 Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени.

3 октомври 2018
22 март 2019 г., Софийски университет Св. Климент Охридски (СУ), Театър „Алма Алтер“

3 октомври 2018
22 март 2019 г., Софийски университет Св. Климент Охридски (СУ), Театър „Алма Алтер“

30 март 2018
Предприемчиви ли са българските млади учени? Търсят ли финансиране за научната си работа? Стремят ли се да доведат до реализация научния си продукт? Обмислят ли възможности за собствен бизнес или кариера в корпоративния сектор?

21 февруари 2018
Тази анкета на Фондация Карол Знание ще ни помогне да организираме подходящи обучения и да създадем нови възможности за амбициозни млади български учени, които искат да видят реализирани своите научни проекти. Ще Ви отнеме около 10 минути.

7 февруари 2018
Най-новата организация започва работа 25 години след старта на първата компания в групата на Карол.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria