Начало / Новини / Програма Докторантско училище на СУ
Новини
5.11.2009
Програма Докторантско училище на СУ


Проектът на СУ “Св. Климент Охридски” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02 Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени.

Програмата може да свалите и като .doc файл.

 • Христо Кафтанджиев - Митологичното мислене и как да го използваме в ефективните политически, журналистически, маркетингови и други социални комуникации (героичните наративи) - събота, 10-17 ч., ФЖМК, ауд. 66, 12 и 19 декември и неделя, 10-17 ч. ФЖМК, ауд. 66, 13 и 20 декември

 • Калин Янакиев - Християнската философия и съвременните дебати за историята и човека -  петък, 17-19 ч., бл. 1, ауд. 54

 • Владимир Градев - Мистика и модерност - сряда, 17-19 ч. бл. 1, каб. 409

 • Сава Джонев - Дизайн, методи и интерпретация на изследвания в сферата на социалните науки  - събота, 10-17 ч. бл. 4 компютърна зала (5 и 12 дек.) и неделя, 10-17 ч. бл. 4 компютърна зала (6 и 13 дек.)
 • Искра Христов-Шомова - Текст, контекст, интертекст. Цитиращият човек в науката, журналистиката и изкуството - сряда, 11-13 ч. ректорат, ауд. 176б

 • Ивайло Дичев - Новата геометрия на социалното: Виртуалният обрат в гражданските практики и културното въображение - петък, 17-20 ч. бл.1, ауд. 410, от 4. 12. 2009

 • Мирела Велева - “Европа” – идеи, идеологии, идентичност - сряда, 17-19 ч. бл. 2, ауд. 404

 • Теодора Стоева - Комуникативна културасъбота, 10-18 ч. Ректорат, ауд. 61 (14 и 21 ноември) и неделя, 10-18 ч., Ректорат ауд. 61 (15 и 22 ноември) • Георги Д. Димитров - “Преходът” – междудисциплинарна изследователска лаборатория - вторник, 18-20 ч., заседателна зала на Европеистика, бл. 2, ет. 4

 • Величко Руменчев - Невербална комуникация в публичното общуване - вторник, 16:30-18:30, бл. 4, ауд.130

 • Симеон Евстатиев и екип - Религия и култура - понеделник, 17-20:30 ч., ЦИЕК, ауд. 111, 23.11., 14.12., 11.1., 25.1., 15.2., 22.2. вж. http://csr-sofia.org/

 • Боян Знеполски - Съвременните хуманитарни и социални науки отвъд херменевтиката и критиката - четвъртък, 17-19 ч. бл. 4, ауд. 407

Забележка:  Блокове 1, 2 и 4 се намират в кампус “Изток” на Софийския университет (след х-л “Плиска”)

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria