Начало / Новини / Обществени науки / "Биография и идентичност: Дилеми и възможности"
Новини
13.11.2009
"Биография и идентичност: Дилеми и възможности"

Четвърта годишна конференция по Европейска история (GRACEH)
6-9 май 2010 г.

Будапеща, Централно-европейски университет

Пълното тематично описание може да намерите в новината на английски език.

Конференцията се фокусира върху широкото европейско пространство от периода на Средновековието до най-новата съвременност. Очакват се предложения за участие във форума, които интегрират изследванията на биографичния жанр към проблемите на идентичността, както и новаторски подходи към биографичното писане.

Имайки предвид по-общата рамка на конференцията, организаторите предлагат следните тематични насоки:

- Как мислим биографията след конструктивизма:

- Необходима ли е биографичната илюзия? Размиване на границите и граници на размиването в историческите репрезентации на субективността
- Биография и неодушевения субект
- Пол, сексуалност и биография
- История на субективността и опита: “нео-феноменологичен" подход към човешкия живот
- Историзирай или помни? Биографията в дебата между история и памет.
- Интердисциплинарност и биография

Биографията и множеството от субекти:

- Сравнителна биография, “колективна биография”, и “споделени животи”: писането на поколенческа, институционална и обществена биография.
- Маркирането на нови значения на ‘множествени’ групи, структури, мрежи.

“Политики на биографичното писане”:

- Политическата употреба на биографията: режими, субективност и режими на субективността.
- Биография и био-власт.
- Биографията като живот за пример vs. историята "отдолу".

Биографията като “изкуство на историците”:

- Извори, наративни техники и само-рефлексия в биографичното писане
- Биографията като историография.
- Автобиографията и его-историята.

ABOUT GRACEH
Форумът е предназначен за млади учени. Работният език е английски. Изпращайте предложенията си за участие до 300 думи и CV в един Word документ на до 1-ви февруари, 2010 г.

Участие в конференцията ще вземат:
prof. Biljana Kasic, Zadar University, Zagreb Centre for Women’s Studies;
prof. Istvan Rev, CEU Department of History, Open Society Archives;
prof. Niels Gaul, CEU Department of Medieval Studies;
prof. Willem Frijhoff, VU Amsterdam.

Възможна е финансова подкрепа за покриване на пътни разходи и настаняване. За допълнителна информация: http://graceh2010.wordpress.com.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria