Начало / Новини / Обществени науки / "Млада наука за изкуствата"
Новини
10.2.2010
"Млада наука за изкуствата"
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ПЪРВА НАУЧНА СЕСИЯ ЗА ДОКТОРАНТИ
„МЛАДА НАУКА ЗА ИЗКУСТВАТА”

ОРГАНИЗИРАНА ОТ НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ”

21 май 2010 г.(петък), НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” ,
ул. „Г.С. Раковски” 108А , София 1000

Основната цел на първата в България научна сесия за докторанти „Млада наука за изкуствата” е да срещне актуалните тези и проблематики в младата българска наука за изкуствата, като се представят и дискутират научните търсения и емпирични изследвания на докторантите, ангажирани с изследване на изкуствата. Форумът е насочен към млади изследователи от областта на изкуствата (визуални, сценични, екранни, дигитални и музика), но е отворен и за докторанти от хуманитарните и обществени науки, чиито научни търсения и емпирични изследвания имат отношение към изкуствата.

Очакваме участието в Първа научна сесия за докторанти „МЛАДА НАУКА ЗА ИЗКУСТВАТА” с презентации и статии да допринесе за откриването на общи тематични търсения в научните изследвания и споделяне на теоретичен и практически опит на докторантите. Важни аспекти от дискусията ще бъдат перспективите за научно развитие пред докторантите, постигането на интердисциплинарност между различните области на МЛАДАТА НАУКА ЗА ИЗКУСТВАТА и съответно възможностите за съвместна работа на участниците във форума по национални и международни научноизследователски проекти.

Научната сесия „МЛАДА НАУКА ЗА ИЗКУСТВАТА” е еднодневен дискусионен форум, който ще се проведе в Националната академия за театрално и филмово изкуство на 21 май 2010 г.

Предвидени са две форми на участие: участие с презентация и участие в дискусиите. Участниците могат да представят дисертационното си изследване, актуален научно-изследователски проект, по който работят, друга авторска разработка. Допуска се както индивидуално, така и колективно участие.
Предвижда се издаване на рецензиран сборник с одобрените за представяне статии.

Планира се премиерата на първи том на „МЛАДА НАУКА ЗА ИЗКУСТВАТА” да е в рамките на форума.

ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ СЛЕДВА ДА СА ФОКУСИРАНИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
- Екранни изкуства
- Сценични изкуства
- Дигитални изкуства
- Визуални изкуства
- Музикознание
- Медиазнание
- Семиотика на изкуствата
- Изкуства и съвременна култура
- Литература и изкуства
- Фолклор и изкуства
- Философия на науката и изкуствата
- Психология на изкуствата
- Културология
- Социология на изкуства
- Икономика на изкуствата и др.

Ще бъдат разглеждани и предложения в други тематични направления при условие, че изследването се занимава с наука за изкуствата.

Очаквани резултати:

1.Създаване на реална и виртуална общност на младите изследователи в областта на изкуствата.
2.Създаване на възможност за формиране на партньорства между докторантите за бъдеща съвместна работа по научноизследователски проекти.
3.Публикуване на рецензиран сборник с научни статии и части от дисертации.

Допустими участници:

Докторанти, разработващи дисертационно изследване в областта на изкуствата
Изследователи в областта на изкуствата до 5 год. след придобиване на научната и образователна степен „доктор”

Крайни срокове

10 март 2010 г. – предаване на резюме (до 500 думи) на научна статия или част от дисертация, заедно с формуляр за регистрация

10 април 2010 г. – предаване на цялостни текстове (до 15 стр.) на научна статия или част от дисертация

21 май 2010 г. - представяне на сборника с научни статии „МЛАДА НАУКА ЗА ИЗКУСТВАТА”

Желаещите да участват в научната сесия „МЛАДА НАУКА ЗА ИЗКУСТВАТА” следва да изпратят необходимите материали на адрес:

За въпроси и информация:Организационен комитет
Д-р Катя Михайлова
Таня Богомилова
Калина Терзийска
Десислава Стойчева
Ангелина Георгиева
Калин Ангелов
Константин Каракостов
Александър Събев
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria