Начало / Новини / Обществени науки / Втора сбирка на Лингвистичен семинар
Новини
15.2.2010
Втора сбирка на Лингвистичен семинар

Лекция и дискусия на тема:

„Разсъждения върху функционалните аспекти на удвояването на обекта (на базата на книжовната норма в съвременния румънски и български)“
Доц. д-р Даниела Стоянова

24 февруари 2010г. от 16ч.
Франкофонски център, СУ „Св. Климент Охридски“
Северно крило, ет.4 (срещу Паричния салон)

Презентацията е продължение на темата и дискусията от първата среща на семинара на 13 януари, когато лекцията на проф. дфн Петя Асенова за "Удвояването на допълнението и въпросите, които поражда" събра във Франкофонския център над 40 езиковеди.

Сбирка в неформална, толерантна и отворена среда, семинарът цели да създаде място за конструктивен и приятелски обмен между езиковеди и всички, които се интересуват от изследването на езика. Стремежът е това да става без ограничения от какъвто и да било род – теория, език на анализа или на презентацията, статут на участващите...

От една страна, семинарът е поле за изява на млади учени и преподаватели – място, където те ще могат да представят изследванията си, без да се страхуват, че ще бъдат неприети или недооценени, където ще могат да получават конструктивни критики и да доразвиват уменията си да презентират. От друга страна, семинарът ще бъде и място за изява и на доказани учени, които ще могат да споделят опита си с по-младите.

Лингвистичният семинар се организира по инициатива на Катедрата по Романистика и Франкофонския център в Софийския университет и е част от проекта за научни изследвания “Медиацията в реалното и виртуалното общуване в образователна среда: новаторски практики за Факултета по класически и нови филологии”.

За повече информация: Деница Дайновска, отговорник Франкофонски център
02/9461075,

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria