Начало / Новини / Обществени науки / Кръгла маса на тема "Институции в преход"
Новини
24.2.2010
Кръгла маса на тема "Институции в преход"
На 26 февруари от 18,00 ще се състоят няколко интересни книжни
събития в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Първото е кръгла маса на тема „Институции в преход” с участието на проф. Кристиан Джордано, Швейцария /антрополог/, проф. Пепка Бояджиева /социолог/, доц. Цветан Давидков /организационни науки/, доц. Даниела Колева /културна теория/.

Кръглата маса с водещ доц. д-р Даниел Смилов е по повод издаването на книгата ‘‘Rules’’ and ‘‘Roles’’. Fluid Institutions and Hybrid Identities in East European Transformation Processes (1989–2005). Alexander Kiossev, Petya Kabakchieva (Eds.), издателство Lit-Verlag, Германия /на английски език/.

Книгата обобщава резултатите от изследователския проект „Roles, Idеntities and Hybrids. Multiple Institutional Cultures in Southeast Europe within the Context of European Unification 2003 – 2006. Тя обхваща публикации на български, румънски, сръбски, словенски и унгарски учени върху състоянието и промените в институционалната култура, публичния образ на институциите, професионалните и организационните роли по време на източноевропейския преход. В центъра са драматичните пулсации на модернизационния процес на Балканите, свързани с отношението между институции, мрежи и нови начини на комуникация, с наследството на социализма и с начините, по които се внасят, усвояват и хибридизират модели на идентичност и организационно поведение. Проектът и книгата бяха подкрепени от фондация „Фолксваген”, а базова организация беше Центърът за академични изследвания – София.

Кръглата маса ще се проведе на 26 февруари 2010 г. от 18,00 до 19,30 часа в Новата конферентна зала на Софийския университет
„Св. Климент Охридски”.

Вторият повод
е издаването на друга книга – „Подвижните Балкани”, съставител Александър Кьосев, София: Просвета, 2010.

Тя обобщава резултати от изследователския проекта NEXUS. How to Think about the Balkans: Culture, Region, Identities /2000–2003/, в който участваха учени от България, Унгария, Турция, Гърция, Румъния, Сърбия и Хърватия. Проектът беше подкрепен от фондация „Фолксваген”, а базова организация беше отново Центърът за академични изследвания – София. Самата публикация беше подкрепена от фондация Next page.

Книгата е посветена на различните представи, конструкции и прекроявания на балканското пространство – от подвижните граници на области и територии през конструирането на нови центрове и трансгранични региони, до въображаемите родини, мултикултурните балкански градове и мигрантските потоци. Подвижното балканско пространство е разглеждано винаги във връзка с не по-малко подвижните балкански култури и идентичности.

Премиерата на втората книга ще се състои в помещенията на ресторант „Алма Матер” /вход откъм тунела/, Софийски университет „Св. Климент Охридски” от 19,30 часа /веднага след Кръглата маса/.

Книгата ще бъде представена от гл. ас. д-р Алексей Кальонски.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria