Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 6 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 7 Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 12 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 13 Новини
 
Начало / Новини / Докторантско обучение в Творчески дом на СУ
Новини
24.3.2010
Докторантско обучение в Творчески дом на СУ


Проектът на СУ “Св. Климент Охридски” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02 Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени.

Проект „Устойчиво развитие на институционалната среда на докторантите по социални и хуманитарни науки”

Философски факултет, Факултет по журналистика и масови комуникации, Факултет по славянски филологии, Факултет по класически и нови филологи и Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

организират докторантско обучение в Творчески дом на СУ в Китен от 21 до 30 май 2010 г.

В 60 часа лекционни и семинарни занятия, водени от известни български и чужди учени, докторантите ще имат възможност да се запознаят с най-нови изследователски, тематични и методологически тенденции в различни научни области, както и да представят собствените си работни хипотези. Те получават сертификат, както и до 10 кредита в зависимост от участието си.

* 20 докторанти получават пълна стипендия, покриваща всички разходи, вкл. пътни, за горепосочения период.

* 10 докторанти получават половин стипендия, като останалите разходи заплащат сами или чрез фондове на базовите звена.

Приемат се студенти и докторанти от всички специалности на легитимни български и чуждестранни висши училища и институти.

Документи за кандидатстване:

1. Мотивационно писмо за участие и посочен вид на стипендията (може да се кандидатства за двата вида стипендии, като един кандидат може да получи само една стипендия.).

2. Копие от заповед за зачисляване на докторантура.

3. СV; списък публикации.

Информация, подаване на документи и срокове

За информация и подаване на документи: канцелария на ФФ, Ректорат, 47 кабинет; на е-mail или

Краен срок 30 април 2010 г.

Подборът се извършва по документи от Експертния съвет на проекта, като предимство имат както следва:

1.Докторанти, участвали в курсове на Докторантското училище по горепосочения проект.
2.Докторанти на ФФ, ИФ, ФСлФ, ФКНФ, ФЖМК.
3.Докторанти на СУ „Св. Климент Охридски”.
4.Докторанти по социални и хуманитарни науки.

Експертният съвет ще уведоми одобрените до 10 май 2010 г.

3 октомври 2018
22 март 2019 г., Софийски университет Св. Климент Охридски (СУ), Театър „Алма Алтер“

3 октомври 2018
22 март 2019 г., Софийски университет Св. Климент Охридски (СУ), Театър „Алма Алтер“

30 март 2018
Предприемчиви ли са българските млади учени? Търсят ли финансиране за научната си работа? Стремят ли се да доведат до реализация научния си продукт? Обмислят ли възможности за собствен бизнес или кариера в корпоративния сектор?

21 февруари 2018
Тази анкета на Фондация Карол Знание ще ни помогне да организираме подходящи обучения и да създадем нови възможности за амбициозни млади български учени, които искат да видят реализирани своите научни проекти. Ще Ви отнеме около 10 минути.

7 февруари 2018
Най-новата организация започва работа 25 години след старта на първата компания в групата на Карол.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria