Начало / Новини / Докторантско обучение в Творчески дом на СУ
Новини
24.3.2010
Докторантско обучение в Творчески дом на СУ


Проектът на СУ “Св. Климент Охридски” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02 Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени.

Проект „Устойчиво развитие на институционалната среда на докторантите по социални и хуманитарни науки”

Философски факултет, Факултет по журналистика и масови комуникации, Факултет по славянски филологии, Факултет по класически и нови филологи и Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

организират докторантско обучение в Творчески дом на СУ в Китен от 21 до 30 май 2010 г.

В 60 часа лекционни и семинарни занятия, водени от известни български и чужди учени, докторантите ще имат възможност да се запознаят с най-нови изследователски, тематични и методологически тенденции в различни научни области, както и да представят собствените си работни хипотези. Те получават сертификат, както и до 10 кредита в зависимост от участието си.

* 20 докторанти получават пълна стипендия, покриваща всички разходи, вкл. пътни, за горепосочения период.

* 10 докторанти получават половин стипендия, като останалите разходи заплащат сами или чрез фондове на базовите звена.

Приемат се студенти и докторанти от всички специалности на легитимни български и чуждестранни висши училища и институти.

Документи за кандидатстване:

1. Мотивационно писмо за участие и посочен вид на стипендията (може да се кандидатства за двата вида стипендии, като един кандидат може да получи само една стипендия.).

2. Копие от заповед за зачисляване на докторантура.

3. СV; списък публикации.

Информация, подаване на документи и срокове

За информация и подаване на документи: канцелария на ФФ, Ректорат, 47 кабинет; на е-mail или

Краен срок 30 април 2010 г.

Подборът се извършва по документи от Експертния съвет на проекта, като предимство имат както следва:

1.Докторанти, участвали в курсове на Докторантското училище по горепосочения проект.
2.Докторанти на ФФ, ИФ, ФСлФ, ФКНФ, ФЖМК.
3.Докторанти на СУ „Св. Климент Охридски”.
4.Докторанти по социални и хуманитарни науки.

Експертният съвет ще уведоми одобрените до 10 май 2010 г.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria