Начало / Новини / Обществени науки / "Невидимите граници в пост-османските градове: Одрин - Ниш"
Новини
14.9.2010
"Невидимите граници в пост-османските градове: Одрин - Ниш"

BMBF, Zentrum Moderner Orient (Берлин) обявява конкурс за пост-докторантска стипендия в рамките на посочения изследователски проект.

Тази пост-докторска позиция, въпреки че е базирана в Zentrum Moderner Orient, е също част от изследователската програма "Скритите граници в Източна и Централна Европа", финансирана от Германското образователно министерство. Целта му е да преосмисли някои ключови понятия около невидимите граници в Европа. Проектът иска да обедини усилията на немски и чуждестранни учени с подкрепата на различни изследователски институции в Берлин (ZMO, CMB, HU) и Хале (MPI, MLU).

Основните приоритети на програмата са следните:

1) да подкрепи сравнителния подход в областта на градската история
2) да преосмисли схващанията за невидимите градски граници
3) преосмислянето на ключови понятия от пост-османската урбанистика.

Изисквания и процедура по кандидатстване

Програмата е предназначена за османисти, занимаващи се с Балканска градска история и имат специален интерес в сравнението между пост-отоманската история на Ниш и Одрин. Те трябва да разполагат с добро образование, знания и езикови компетенции в унисон с изследователските задачи и контекст.

Документите, които описват посочените по-горе изисквания, трябва да бъдат предружени от CV, от 2 до 4 страници проектно описание, извадка от академичен текст на кандидата (max. 20 стр. от статия, доклад или глава от дисертация) и препоръка от университетски преподавател.

Документите ще бъдат разглеждани след 5 октомври, 2010 г. до момента, в който позицията се заеме. Документите трябва да бъдат изпратени по пощата, по факс или по имейл на английски, немски или френски език до:

Attn: Prof. Dr. Ulrike Freitag and Dr. Nora Lafi
Kirchweg 33, 14129 Berlin
Fax +49 (0) 30 - 80 307-210
E-mail: and

За допълнителна информация посетете: www.zmo.de

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria