Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Проучване върху разпространението, преживяемостта и свойствата на микроорганизми от род Compylobacter в заклани птици
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
През последните години значението на бактериите от род Compylobacter като причинители на гастро-интестинални заболявания нараства, като в САЩ и много от европейските страни Compylobacter се изолира значително по-често от Salmonella при хората. Птиците и птичите продукти се посочват като един от най-важните източници на Compylobacter инфекциите при хората.
Цел на разработката е да се проучи разпространението на бактериите от род Compylobacter при птици по веригата от "фермата до масата". Ще бъде определена устойчивостта им към различни температурни режими, дезинфекционни средства и антибиотици.
Клучови думи Методология: Културелно изолиране и доказване на Compylobacter от проби по време на кланичната обработка на птиците в птицекланицата и от птичи продукти. Биохимично диференциране на получените щамове до ниво подвид. Директно доказване на Compylobacter в хранителни продукти чрез РСR (Polymerase Chain Reaction) и анализ на генетичният профил на изолатите чрез PFGE (Pulsed Field Gel Eletrophoresis)
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria