Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Теоретико-методологически проблеми при оценка на липсващи статистически данни
Териториален обхват на дисертацията общоевропейски
Клучови думи липсващи данни, методи за оценка на липсващи данни, методи за заместване на липсващи данни, Метод на множествените замествания, Марковска-вериги-Мнте-Карло, Метрополис-Хастинг алгоритъм, Гибс модел, експертни оценки, Невронни мрежи, Генетик алгоритъм.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria