Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Социално - педагогически профил на конфликтите при 9 - 12-годишните деца
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Социално — педагогическото изследване на конфликтите при 9 — 12-годишните деца е свързано с установяване на възможните причини за тяхната поява в училище и конкретните ситуации , при които те възникват, регистриране начините на реагиране на децата в хода на възникналия конфликт и на методите и средствата за разрешаването му (негативно , позитивно - с помощта на учителя , с помощта на съучениците и т.н.).
Териториален обхват на дисертацията Учебни заведения в Община Казанлък
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria