Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Парадигма за ценностни ориентации на студентите към физическа култура.
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Нашето виждане е, че при осигуряване на условия за системни занимания в модули на обогатена с разнообразни средства двигателна дейност, при прилагане на еколого-еволюционен подход и даване възможност за самостоятелен, свободен избор на занимание се изграждат личностно-значими потребности и се подпомага формирането на ценностни ориентации на студентите към физическа култура.
Териториален обхват на дисертацията Регионален, национален, международен
Клучови думи ценностни ориентации, физическа култура, природосъобразен живот чрез двигателна активност
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria