Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Болести по дугласката (Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco) и отражението им върху интродукцията на вида в България
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Дугласката е най-широко използваният чуждоземен иглолистен дървесен вид в залесителната практика в България. На много месторастения има редица неудачи при неговото култивиране, последвано от съхнения, причинени от биологични вредители. Установяването на Rhabdocline psudotsugae Syd. и Phaeocryptopus gaumannii Rohde, причиняващи изсипване на иглиците на дугласката, тяхното проявление, развитие и повреди ще допринесе за подобряване на работата с този дървесен вид в България.
Териториален обхват на дисертацията Създадени географски култури от дугласка в България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria