Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Проучване върху генетичните ресурси на някои видове от родовете: Corylus L., Cerasus Juss., Sorbus L. и Pyrus L. Източна Стара планина
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
- Ще се установи и картира разпространението на дървесните видове: дървовидна леска, дива череша, брекина, скоруша и дива круша в Източна Стара планина;
- Ще се опишат селекционно-генетичните им особености;
- Ще се съберат репродуктивни метериали за създаване на архивни плантации и провиниеючни колекции.
Териториален обхват на дисертацията Източна Стара планина
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria