Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Математическо моделиране на качеството на водата на р. Янтра
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Сравнени са 16 компютърни модели за качеството на водата в речни течения и съответните им програмни реализации. Избрана е програма - STREAMPLAN, която е модифицирана до VODA. Новата програма VODA е тествана с реални данни за р. Янтра. VODA е предназначена за управление на речни басейни.
Хронологичен обхват на дисертацията 1986-1995
Териториален обхват на дисертацията Поречието на река Янтра, България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria