Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Качество на заетостта в културния сектор
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
културен сектор, творческа професия, изкуство, творец, талант, супер звезда, качество, заетост, работна сила, пазар на труда, заплата, човешки капитал
Хронологичен обхват на дисертацията 1996 - 2002
Териториален обхват на дисертацията България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria