Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Управление на асинхронно електрозадвижване чрез ориентация на магнитното му поле
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
В дисертацията ще бъдат разработени модели на асинхронни двигатели в установена и синхронизирана с полето координатна система, които ще бъдат използвани в система за векторно управление на трифазни асинхронни двигатели.
Териториален обхват на дисертацията България
Клучови думи Роторен пълен поток, статорен пълен поток, честота на въртене на ротора, двигателен момент, установена система, синхронизирана с полето координатна система и др.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria