Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията “Изследване на теглително-сцепните свойства на колесните трактори за дърводобива”
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Изследвани са процесите, протичащи при разпределение на натоварването между задвижващите мостове на колесните трактори за дърводобива тип 4Х4 при движение по деформируем път. Доказана е необходимостта от съществуване на кинематично несъответствие между теоретичните скорости на задвижващите ходови колела, което да компенсира различните условия на търкаляне на предните и задните колела, дължащи се на различната плътност на опорната повърхнина на пътя под предните и задните ходови колела и различните им кинематични радиуси при липса на междуосов диференциал и движение по деформируем път. Анализиран е коефициентът на полезно действие на трансмисията при подаване на мощността на двигателя към задвижващите мостове по два потока и са дадени аналитични уравнения за изследване и определяне на теглителния к.п.д. и коефициента на ефективност на колесния движител ηКД на колесния трактор за дърводобива. Създадени са математически модели, изразяващи влиянието на наляганията на въздуха в предните и задните гуми и теглителното натоварване върху показателите на теглително-сцепните свойства на колесния трактор за дърводобива при извозване на дървените материали в полунатоварено положение. Ключови думи: дърводобив, колесни трактори, теглително-сцепни свойства, трансмисия, кинематично несъответствие, разпределение на мощностния поток, коефициент на полезно действие на трансмисията, регулиране на налягането на въздуха в гумите, проходимост, теглителен коефициент на полезно действие.
Териториален обхват на дисертацията Колесни машини, които се движат извън пътищата в горското стопанство, земеделието, строителството, минната промишленост, отбраната.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria