Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Влияние на фрагментацията на съобществата от бяла мура върху гнездовите орнитоценози в северната част на НП "Пирин"
Териториален обхват на дисертацията Северната част на НП "Пирин"
Клучови думи фрагментация, Pinus Peuce Grsb., гнездови орнитоценози, плътност, видове, състав
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria