Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Влияние на инхалационните анестетици от групата на халогенираните въглеводороди върху секреторните функции и функцията на интегрините в А549 клетки.
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Инхалационните анестетици са широко приложими в медицинската практика. Известно е че при пациенти, претърпели по-продължителни операции, инхалационните анестетцици могат да предизвикат негативни ефекти, които в повечето случаи на клетъчно ниво са предимно цитотоксичност. Целта на настоящата дисертация е да се изследва ефектът на инхалационният анестетик халотан върху белодробна клетъчна линия, а именно, как не-токсични, ниско-токсични и силно токсични дози от анестетика повлияват секреторните функции на клетките (способността им да секретират белодробен сърфактант), а също така и клетъчното поведение, като клетъчна адхезия, организацията и функцията на интегриновите рецептори.
Хронологичен обхват на дисертацията Since 2001
Териториален обхват на дисертацията София, България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria