Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Граждански контрол върху органите на местното самоуправление и местната администрация
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Гражданският контрол върху органите на местното самоуправление и местната администрация е необходим компонент от всяка демократична държава. Той е средства за защита правата и интересите на гражданите, както и важна форма за участие в управлението на общината. Целта и задачата на десиртационния труд е, след едно теоретико-методологична обосновка на обосновка на гражданския контрол, да се направи изследване, анализ и оценка на действащата система за граждански контрол, както и да се предложат нови алтернативи за усъвършенстване.
Териториален обхват на дисертацията Р България, както и сравнителен анализ с редица напреднали демокрации. Общ. Благоевград, както и други общини от областта.
Клучови думи граждански контрол, механизми за осъществяване на граждански контрол, местно самоуправление, админстрация, омбудсман
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria