Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Развиване на способностите на ученика за литературна комуникация с художествен текст
Хронологичен обхват на дисертацията 1999 - 2004 г.
Териториален обхват на дисертацията България, София
Клучови думи литературна комуникация, художествени текстове, програми, умения, способности, творчество, текст, контекст, код, изграждане, четене, анализ, синтез, декодиране, кодиране, диагностициране, разбиране, създаване, прочити
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria