Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Веселин Стойчев
Научен ръководител проф. Климентина Н. Демиревска
Информация за връзка veselinstoychev@abv.bg
Висше училище/научен институт ИФРГ - БАН
Висше училище/научен институт (ако има) ИФРГ - БАН
Факултет/Катедра Молекулярна биология на растителния стрес
Работни езици на докторанта Български / Английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси Молекулярна биология Биотехнологии Биохимия Биология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 01
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.10.2010
Дата на отчисляване 1.10.2013
Докторански трудове
Тема на дисертацията Регулация на протеолизата при хипоксия на бяла и червена детелина
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria