Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Галин Янков Николов
Научен ръководител доц. д-р Йордан Стефанов Стайков
Методология на изследването Експериментът ще бъде проведен в Учебно-експерименталната база по аквакултура към Тракийски университет. При провеждане на изследването ще бъдат използвани методите на наблюдение, контрол и изследване на проби от съответната опитна база, провеждане на срещи и дискусии, лабораторни анализи, посещение на рибовъдни ферми занимаващи се с отглеждане на естрови риби. При провеждането на срещите и дискусиите ще бъде събирана информация, необходима за анализите и заключенията на това изследване. При провеждане на изследванията ще бъде събирана информация, необходима за анализите и заключенията на това изследване.
Информация за връзка гр. Стара Загора 6014, кв. Железник, ул. Ст. въст. 18, ет. 2, ап. 5;
тел. 042 7 70 72; 098 75 34 27;
e-mail: galin_fish@abv.bg
Висше училище/научен институт Тракийски университет - Стара Загора
Факултет/Катедра Аграрен факултет, Катедра - Животновъдство - непреживни и други животни, Секция Рибовъдство
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Екология, Ихтиология, Биохимия, Физиология
Работни езици на докторанта английски, руски, немски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Животновъдство
Научни интереси Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов; размножаване на риба, акваристика, физиология, биохиия
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Стойков, Й., В. Видев, Г. Николов, 2002 г. "Влияние на оптимизиранта схема на хранене върху времето на улов у Тилапии, култивиране в рециркулационна система", Пета национална конференция "Екологични проблеми на планинското земеделие", Юни 2002 г., Троян
Шифър на научната специалност 040212
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 6.2.2003
Дата на отчисляване 6.2.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Отглеждане на руска есетра (Acipenser gueldestaedti) в затворена рециркулационна система при различна гъстота на посадката
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria