Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Огнян Дариев Миков
Научен ръководител доц. д-р Росица Курдова-Минчева, дм
Информация за връзка Национален център по заразни и паразитни болести бул. "Янко Сакъзов" 26 1504 София тел. 944 69 99/в. 310 тел. 843 80 02 факс 943 30 75
Висше училище/научен институт Национален център по заразни и паразитни болести
Факултет/Катедра Паразитология и тропическа медицина
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси медицинска ентомология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010619
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 20.2.2002
Дата на отчисляване 20.8.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Биологични, екологични и епидемиологични проучвания на анофелийни комари в някои региони на България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria