Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Цветан Минчев Чапръзов
Научен ръководител доц. д-р Иван Борисов
Информация за връзка гр. Стара Загора
тел. 0889 699 404
e-mail: zvetan_st@mail.bg
Висше училище/научен институт Тракийски университет - Стара Загора
Факултет/Катедра Ветеринарно Медицински факултет, Катедра - Ветеринарна хирургия
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Клинична микробиология, хематология, фармакология, имунология
Работни езици на докторанта английски, френски, руски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Ветеринарна медицина
Научни интереси Хирургия, рентгенология, физиотерапия; Хематологични и имунологични промени, характеризиращи септичния процес при кучетата
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 040309
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 29.1.2003
Дата на отчисляване 29.1.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Хирургически инфекции при кучетата - клинико експериментални изследвания
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria