Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Тодор Тодоров Стоянчев
Научен ръководител доц. д-р Иван Въшин
Информация за връзка гр. Стара Загора, Студентски град
тел.: 042/2801 2305
e-mail: tody_st@hotmail.com
Висше училище/научен институт Тракийски университет - Стара Загора
Факултет/Катедра Ветеринарномедицински факултет, катедра - Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти
Други дисциплини с които е свързана дисертацията ветеринарно законодателство и мениджмънт
Работни езици на докторанта немски; английски; руски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Ветеринарна медицина
Научни интереси Ветеринарно-санитарна експертиза. Хранителна микробиология, молекулярна биология, РСК, РСК-ВР1Р, РРОЕ
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Atanassova, V., Stoyanchev, T. and Ring, Ch. 2003, "Vorkommen und Differencierung von Compylobacter spp.", Fleischwirtschaft, 9, 146-151 p.
2. Atanassova, V., Stoyanchev, T., Ring, Ch. "Prevalence and Differentiation of Compylobacter spp. from poultry slaughterhouses", под печат в списание International Journal of Food Microbiology.
Шифър на научната специалност 040311
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 4.3.2002
Дата на отчисляване 4.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Проучване върху разпространението, преживяемостта и свойствата на микроорганизми от род Compylobacter в заклани птици
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria