Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Милена Генчева Господинова
Научен ръководител проф. И. Божков, доц. К. Василев
Методология на изследването Исторически аспект, анализ, синтез, индукция, дедукция, анкети...
Информация за връзка сл. тел. 042 2801 2891
e-mail: mimotika@yahoo.com
Висше училище/научен институт Тракийски университет - Стара Загора
Факултет/Катедра Ветеринарно Медицински факултет, Катедра - Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти, ветеринарно законодателство и мениджмъ
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Заразни болести, Незаразни болести, Ветеринарно-санитарна експертиза
Работни езици на докторанта български, руски и английски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Ветеринарна медицина
Научни интереси Ветеринарномедицински мениджмънт на частната практика; Организация и управление, икономическа ефективност
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. А. Стоянов, и М. Генчева, "Народни и емпирични названия на болести - недостатъци, процедури и други използвани в говоримата реч".
2. А. Стоянов, и М. Генчева, "Норамтивно-правна уредба и развитие на частната ветеринарнарно-медицинска практика в България"
3. М. Генчева и колектив, "Ретроспективен поглед на пазарите за животни в България до Освобождението от Турско робство"
4. М. Генчева и колектив, "Състояние на нормативно-правната уредба на пазарите за животни от Освобождението до 1944 г."
Шифър на научната специалност 040313
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 14.2.2001
Дата на отчисляване 14.2.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Проучване върху състоянието и перспективите за развитие на частната ветеринарномедицинска практика в България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria