Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Георги Иванов Глухчов
Научен ръководител доц. д-р Иван Константинов Павлевски
Методология на изследването Системен подход, анализ и синтез, теория на вероятностите, теория за масовото обслужване, изследване на операциите.
Информация за връзка гр. Велико Търново ул. Г. Измирлиев № 15 вх. А ап. 17;
e-mail: gluhchov@mail.bg;
тел. сл. вътр. 62184;62187; гр. 618784; 618787; дом. 062 48849
Висше училище/научен институт Национален Военен Университет Васил Левски
Факултет/Катедра Факултет Общовойскови, катедра Стопанско управление и логистично осигуряване
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Логистично осигуряване на частите и подразделенията от БА; Стопанско управление; Стопанка логистика.
Работни езици на докторанта Български, Руски и Английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Други технически науки
Научни интереси Военно дело; Организация и управление на въоръжените сили; въвеждане на математически модели при планиране и управлението на логистичното
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Оценка на транспортните възмож-ности на подразделенията за мате-риално осигуряване по показателя "Товароносимост".
2. Проблемни въпроси по продо-волственото осигуряване на мобилизацията, организационното и бойното сглобяване на войсковата част.
3. Проблемни въпроси по тиловото осигуряване на отбраната на мотострелковата дивизия на широка водна преграда в началото на войната.
4. Някои проблемни въпроси по тиловото осигуряване на граничния отряд и войсковите съединения от Българската армия в началото на войната.
5. Новостите в методиката за вземане на решение за организацията на МТО на войските с използване на петстепенния модел за планиране на НАТО.
6. Системата за командване и контрол на материално-техническото осигуряване и ролята на автоматизи-раната обработка на данни.
7. Транспортно осигуряване на съвременните видове операции. Проблеми и насоки за решаването им.
8. Подготовка на логистични формирования за участие в операции различни от война.
9. Анализ на системата за определяне на потребностите от материални средства и насоки за усъвършенстването и.
УЧЕБНИЦИ:
1. Механизирания батальон в боя.
2. Отчет на материалните средства в Българската армия.
Шифър на научната специалност 051201
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.9.2001
Дата на отчисляване 31.8.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Логистично осигуряване на частите и подразделенията от БА при участие в антитерористични операции.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria