Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Михаела Георгиева
Научен ръководител доц. д-р Мария Петрова
Висше училище/научен институт Институт по физикохимия - БАН
Факултет/Катедра Електрохимия и корозия
Научна област Технически науки
Научна специалност Химична технология
Научни интереси Електрохимия; Неорганична химия; Корозия; Химично отлагане на метални покрития
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 01
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.9.2009
Дата на отчисляване 1.3.2013
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria