Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Милен Велев
Научен ръководител проф. д-р Л. Стефанов
Информация за връзка milen.velev@gmail.com
Висше училище/научен институт УНСС
Факултет/Катедра Човешки ресурси и социална защита
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Икономика на труда, теория за човешкия капитал, иконометрия, макроикономика, приложна математика, философия на науката
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 050216
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 9.3.2010
Дата на отчисляване 27.2.2013
Докторански трудове
Тема на дисертацията Цената на труда в България- състояние и възможности за развитие
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria