Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Стефан Савов Билидеров
Научен ръководител Подп. инж. Анастас Николов Маджаров доц. д-р
Методология на изследването Проектиране и разработване на нови образци въоръжение; Методика за изследване грешките на жироскопични прибори и системи; Разработване и изследване на нови алгоритми за комплексна обработка на информацията от аерометрични, инерциални и радио системи
Информация за връзка Град Плевен ул. “Шишман 9”, http://biliderov.hit.bg
biliderow_ss@yahoo.com
GSM: 098735621
Висше училище/научен институт Национален военен университет Васил Левски - гр. Велико Търново
Факултет/Катедра Факултет Авиационен – гр. Долна Митрополия, Катедра Електротехника Автоматика и Информационни Технологии
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Авиационна и космическа техника, автоматика и изчислителна техника, Мерология и метрологично осигуряване
Работни езици на докторанта руски, английски, немски
Научна област Технически науки
Научна специалност Авиационна и космическа техника
Научни интереси Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли); Информационно-изчислителна техника Оптимално адаптивно упра
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. “Оценка на статистическите характеристики на относителното положение на обекти в системата GPS”, ЮНС “100 години от полета на братя Райт” Д. Митрополия
Шифър на научната специалност 022107
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 28.2.2006
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria