Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Венцислава Стоянова
Научен ръководител проф. Мишев
Висше училище/научен институт УНСС
Факултет/Катедра Статистика и иконометрия
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Статистика, Устойчиво развитие
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 12.4.2010
Дата на отчисляване 12.4.2014
Докторански трудове
Тема на дисертацията Статистическо изучаване на устойчивото развитие
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria