Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Таня Чардакова
Научен ръководител доц. д-р инж. Марина Трайкова
Информация за връзка tanq_chardakova@abv.bg
Висше училище/научен институт Университет по архитектура, строителство и геодезия
Факултет/Катедра Строителен факултет, Катедра "Масивни конструкции"
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Строителство
Научни интереси Възстановяване и усилване на масивни конструкции
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 2.5.2012
Дата на отчисляване 2.5.2015
Докторански трудове
Тема на дисертацията Анализ на ефектите от локални намеси върху цялостното поведение на монолитни стоманобетонни гредови конструкции в процес на възстановяване и усилване
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria