Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Петко Миран
Научен ръководител Проф. д-р Пламен Чипев
Висше училище/научен институт ПУ Паисий Хилендарски
Факултет/Катедра КАТЕДРА "ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ", ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ, Неравенство в разпределението на доходите, бедност, Европейски фондове, Микроикономика, Макроикономика, Икономическа криза, бизнес цикъл
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 03
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2013
Дата на отчисляване 1.3.2016
Докторански трудове
Тема на дисертацията Възможности за компенсиране на неравенството в разпределението на дохода чрез дейностите на Европейския социален фонд.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria