Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Величка Ставракиева
Научен ръководител Доц д-р Тодор Кантарджиев,дм
Информация за връзка vilista@yahoo.com
Висше училище/научен институт Национален център за заразни и паразитни болести
Факултет/Катедра Отдел Микробиология
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Генетика
Работни езици на докторанта английски,немски и руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси Гентика,микробиология, молекулярни технологии, икономика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 01
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 15.2.2002
Дата на отчисляване 15.2.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Възможности на молекулярно-генетични методи за етилогична диагностика и маркиране на причинители на онихомикоза
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria