Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Евелина Асенова Атанасова
Научен ръководител доцент Марин Тодоров Петков
Информация за връзка evelina0823@abv.bg
Висше училище/научен институт НВУ "Васил Левски"
Факултет/Катедра Национална и регионална сигурност
Работни езици на докторанта български
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси национална и международна сигурност
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2002
Дата на отчисляване 1.1.2002
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria