Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Силвия Брозиг
Научен ръководител доц. д-р инж. В. Кърджиев
Информация за връзка sbrozig@gmail.com
Висше училище/научен институт Университет по архитектура, строителство и геодезия
Факултет/Катедра Строителен факултет/ Катедра - Масивни конструкции
Работни езици на докторанта Английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Строителство
Научни интереси Усилване на стоманобетони конструкции Изчисляване за сеизмични въздействия
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.4.2014
Дата на отчисляване 1.1.2017
Докторански трудове
Тема на дисертацията Изследване поведението на усилени стоманобетонни гредови елементи с предварително напрегната армировка, подложени на огъване
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria